Tỷ giá đô Úc ngày 11/2/2018


Tỷ giá đô Úc ngày 11/2/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 11 tháng 2 năm 2018Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 1/2/2018 đến 10/2/2018


10/02 - 1 AUD = 17723.39 VND


09/02 - 1 AUD = 17723.39 VND


08/02 - 1 AUD = 17679.54 VND


07/02 - 1 AUD = 17741.80 VND


06/02 - 1 AUD = 17921.20 VND


05/02 - 1 AUD = 17880.55 VND


04/02 - 1 AUD = 17948.15 VND


03/02 - 1 AUD = 18026.51 VND


02/02 - 1 AUD = 18026.51 VND


01/02 - 1 AUD = 18256.95 VND


Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/2/2018


1 AUD = 0.781 USD


1 AUD = 0.637 EUR


1 AUD = 0.565 Bảng Anh


1 AUD = 1.077 Đô la New Zealand


PV Báo Úc

Bạn sẽ quan tâm