Ứng dụng điện thoại giúp báo cáo tội phạm, tại sao không?


Thành phố Nice, Pháp đang thử nghiệm ứng dụng điện thoại cho phép người dân ghi hình và báo cáo tội phạm đến cảnh sát địa phương chỉ trong vài giây.


http://nuocphap.info/wp-content/uploads/2018/01/app_FFBC.mp4

Theo Thanhnien


Bạn sẽ quan tâm