Tỷ giá đô Úc ngày 12/7/2018


Tỷ giá đô Úc ngày 12/7/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 12 tháng 7 năm 2018Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 2/7/2018 đến 11/7/2018


11/07 - 1 AUD = 17050.46 VND


10/07 - 1 AUD = 17089.23 VND


09/07 - 1 AUD = 17208.52 VND


08/07 - 1 AUD = 17133.29 VND


07/07 - 1 AUD = 17123.10 VND


06/07 - 1 AUD = 17123.10 VND


05/07 - 1 AUD = 17025.56 VND


04/07 - 1 AUD = 17015.28 VND


03/07 - 1 AUD = 17009.15 VND


02/07 - 1 AUD = 16847.24 VND


Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 12/7/2018


1 AUD = 0.740 USD


1 AUD = 0.631 EUR


1 AUD = 0.558 Bảng Anh


1 AUD = 1.089 Đô la New Zealand


PV Báo Úc

Bạn sẽ quan tâm